Indien u er zeker van wilt zijn dat uw brief de geadresseerde (op tijd) bereikt, neemt u dan contact met ons op.

Bij een belangrijke brief is het zaak dat deze de geadresseerde tijdig bereikt. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een huuropzegging. Het is vooral van belang dat u bewijs heeft dat de brief daadwerkelijk is verstuurd en aangekomen. Stuurt u de brief per aangetekende post, dan kan de ontvanger weigeren deze in ontvangst te nemen. En stuurt u de brief per gewone post, dan kan de ontvanger betwisten dat hij de brief heeft ontvangen. Wij betekenen uw brief en u heeft daarmee dwingend bewijs van bezorging in handen. Wel zo’n veilige gedachte. Na betekening ontvangt u de brief snel in via de mail in PDF en tevens per post.