Wij zijn een van de weinige deurwaarderkantoren die gespecialiseerd zijn in VvE-incasso.
Ons kantoor werkt snel en accuraat, waardoor de kosten voor incasso beperkt blijven. Het is een bij een VvE erg belangrijk dat er een goede inrichting van het minnelijk aanmaningstraject is. Levert dit traject niet op wat u had verwacht, dan kunnen wij voor u de gerechtelijke procedure en het eventuele executietraject verzorgen.Denk hierbij bijvoorbeeld aan het beslag leggen op het appartementsrecht.