Buitengerechtelijk incassotraject
Geven uw klanten niet thuis? Bent u het aanmanen moe? Cohen de Lara voorziet in de juiste effectieve ondersteuning bij het incasseren. Wij doen dit niet uit de losse pols. De kracht van ons kantoor is gelegen in de korte lijnen en menselijke benadering van uw klant. Ons incassotraject bestaat in de regel uit het schriftelijk en telefonisch aanmanen van uw klant. Maar wij staan voor maatwerk en passen onze werkwijze graag aan, als de situatie daarom vraagt.

Gerechtelijke procedure
Wordt er niet betaald, dan starten wij in overleg met u en na een eerlijke juridische beoordeling, een juridische procedure. Onze deurwaarder reikt dan aan uw klant een dagvaarding uit en vervolgens brengen wij de dagvaarding voor u aan bij de Rechtbank. In procedures voor de sector kanton van de Rechtbank, behandelen wij deze procedures zelf: van correspondentie met de wederpartij en het opstellen van de dagvaarding en processtukken tot en met het bijwonen van zittingen. Wij houden u tijdens de procedure uiteraard op de hoogte.

 Na de uitspraak – tenuitvoerlegging
Betaalt uw wederpartij na een toewijzend vonnis nog niet, dan kan onze deurwaarder diverse maatregelen treffen. Dat betekent dat wij vanaf dat moment andere middelen kunnen en mogen inzetten om uw vordering te verhalen. Nadat het vonnis is betekend aan de schuldenaar, zijn wij onder meer bevoegd te informeren bij het UWV naar mogelijke inkomsten uit loondienst of uitkering. Met deze informatie kan worden overwogen of het zinvol is om loonbeslag te leggen. Naast bovengenoemde beslagmaatregelen kan ook beslag worden gelegd op bijvoorbeeld banktegoeden en/of op roerende- of onroerende zaken. Maatregelen worden door ons altijd vooraf met u overlegd, zodat u niet opeens geconfronteerd wordt met een torenhoge rekening als uw wederpartij de spreekwoordelijke kale kip blijkt te zijn.