Incassozaak
Uitgangspunt is dat wij uw incassozaak behandelen op basis van No Win, No Fee. Wanneer wij de hoofdsom, rente en kosten op uw debiteur kunnen verhalen, zullen wij geen kosten bij u in rekening brengen. De hoogte van de incassokosten zijn wettelijk geregeld, deze wettelijke regeling is via de volgende link in te zien: wettelijke incassokosten

Wanneer brengen wij kosten bij u in rekening?
• Indien een debiteur onze kosten niet betaalt en u de zaak intrekt
• Als een vordering betwist is
• Wanneer u in overleg met ons besluit een gerechtelijke fase in te gaan

Hieronder vindt u een overzicht van onze tarieven. Dit betreft een samenvatting. In onze algemene voorwaarden vind u de volledige versie van onze tarieven.

Debiteur betaalt de hoofdsom, rente en kosten:
U heeft verder geen kosten en krijgt de volledige hoofdsom en rente uitbetaald
Debiteur betaalt minimaal de hoofdsom, maar geen- of slechts gedeeltelijk rente en kosten:
Voor u resteert de hoofdsom minus de wettelijke incassokosten, berekend over de hoofdsom.
Debiteur betaalt minder dan de hoofdsom:
U ontvangt van ons de hoofdsom minus 50% van de wettelijke incassokosten, berekend over de hoofdsom en € 40,00 bureau-/dossierkosten
Debiteur betaalt niets:
U betaalt per dossier € 40,00 bureau-/ dossierkosten.
Procedurele fase:
Wordt behandeld op basis van een vooraf aan u opgegeven kostenoverzicht en conform onze algemene voorwaarden.

Alleen gerechtelijke fase (Executie van een vonnis):

Uitgangspunt is ook in deze fase dat wij de meeste kosten zullen verhalen op de debiteur. Wanneer wij de hoofdsom, rente en kosten op uw debiteur kunnen verhalen, zullen wij alleen afwikkelingkosten bij u in rekening brengen. Tevens ontvangt u de eventuele rente over uw vordering. Betalingen van uw debiteur strekken allereerst in mindering op de door ons gemaakte kosten.

Debiteur betaalt de hoofdsom, rente en kosten:
U resteert de hoofdsom en rente, minus de afwikkelingkosten van 5 % alleen over het voor u geïncasseerde bedrag met een minimum van € 40,00 en maximum van € 750,00.
U ontvangt het geïncasseerde minus onze kosten en afwikkelingkosten van 5 % alleen over het voor u geïncasseerde bedrag met een minimum van € 40,00 en maximum van € 750,00.
Wordt behandeld op basis van een vooraf aan u opgegeven kostenoverzicht en conform onze algemene voorwaarden.
Debiteur betaalt niets:
U betaalt de door ons gemaakte kosten van de ambtshandelingen die wij in overleg met u hebben uitgevoerd en € 40,00 bureau-/dossierkosten per dossier.

Gerechtelijke fase ambtshandelingen:

De kosten die wij voor ambtshandelingen in rekening brengen zijn geregeld in het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders (BTAG). In de onderstaande tabel staan de kosten van de meest voorkomende ambtshandelingen en informaties vermeld:

A€ 77,84dagvaarding
B€ 74,92betekening van een titel (vonnis, dwangbevel) 
C€ 61,58diverse aanzeggingen per exploot   
D€ 65,91overbetekening diverse beslagen
E€ 102,39beslag op roerende zaken
I€ 163,16derdenbeslag, anders dan op periodieke betalingen (loon)
J€ 116,13derdenbeslag periodieke betaling (bankbeslag)
S€ 77,03aankondiging openbare verkoop
T€ 269,55executoriale openbare verkoop van roerende zaken
V€ 201,39gedwongen ontruiming van onroerende zaken
Informaties en verschotten (onkosten):
Kadastraal recht beslag onroerende zaken€74,00
Kadastraal recht doorhaling beslag onroerende zaken€21,00
Uittreksel Kadaster€11,00
Info GBA€5,79
Info KvK€7,50

Op al deze tarieven zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Genoemde bedragen zijn exclusief omzetbelasting.
Om dit document in pdf te downloaden klik hier