Indien de wederpartij niet heeft betaald, ondanks diverse incasso werkzaamheden, dan lijkt een juridische procedure onvermijdelijk. Voordat u daadwerkelijk tot het opstarten van een procedure overgaat, kunt u ervoor kiezen om door ons een zogenaamd ‘sommatie-exploot’ aan de wederpartij te laten uitreiken. Wij bezoeken de wederpartij en sommeren deze doormiddel van het sommatie exploot (schriftelijk opgesteld stuk) om binnen een bepaald aantal dagen tot betaling over te gaan.

 Uit ervaring weten wij dat een sommatie-exploot vaak een effectief middel is, om alsnog snel betaling van uw openstaande vorderingen te verkrijgen. Een persoonlijk bezoek door ons heeft vaak meer impact dan een brief of telefonische benadering en daarnaast kunnen wij ons persoonlijk op de hoogte kan stellen van de omstandigheden bij de wederpartij. Dit kan voor u van groot belang zijn om een juiste afweging te maken bij de vraag of het zinvol is een juridische procedure op te starten.

 Blijft de betaling alsnog uit? Doordat u de moeite heeft genomen door een sommatie exploot door ons te laten bezorgen, kunt u in rechte aantonen dat u alles heeft gedaan om de zaak buiten de rechter om op te lossen.